Sťažnosti a podnety zamestnancov

Sťažnosti a podnety zamestnancov

Podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe vydanej Smernice určujúcej zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
v podmienkach Áčko, a.s.Ružomberok, IČO: 31577148
zodpovednou osobou zamestnávateľa Áčko, a.s. IČO: 31577148 na preverovanie a evidovanie podnetov od zamestnancov je poverená osoba p. Soňa Bačkorová, ekonomické oddelenie.

Podnety na prešetrenie môžu zamestnanci firmy Áčko, a.s. podať:
- osobne ústne
- písomne poštou na adresu: Áčko, a.s., Textilná 19, 034 01 Ružomberok
- e-mailom 24 hodín denne na adresu: backorova@acko.sk

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov.