Sťažnosti a podnety zamestnancov


Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon"), vydal prevádzkovateľ ÁČKO a.s. Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti


Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona Bačkorová Soňa


Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
a) osobne - ústne v kancelárii zodpovednej osoby adresa: ÁČKO a.s., Textilná 19 034 01 Ružomberok

b) písomne na adresu: ÁČKO a.s., Textilná 19 034 01 Ružomberok. Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk zodpovednej osoby za oznámenie protispoločenskej činnosti".

c) elektronickou formou na emailovú adresu zodpovednej osoby: s.backorova@acko.sk Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov.