Sťažnosti a podnety zamestnancov


Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon"), vydal prevádzkovateľ ÁČKO a.s. Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti


Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona Bačkorová Soňa


Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
a) osobne - ústne v kancelárii zodpovednej osoby adresa: ÁČKO a.s., Textilná 19 034 01 Ružomberok

b) písomne na adresu: ÁČKO a.s., Textilná 19 034 01 Ružomberok. Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk zodpovednej osoby za oznámenie protispoločenskej činnosti".

c) elektronickou formou na emailovú adresu zodpovednej osoby: s.backorova@acko.sk Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov.